Environmental Biotechnology

ISSN 2391-6095
Indexed by: AGRICOLA, BazTech http://baztech.icm.edu.pl, CrossRef, Google Scholar http://scholar.google.com/
Evaluated by: IndexCopernicus ICV 2014: 5.54
Ministry of Science and Higher Education of Poland in 2014 = 10.00 "Environmental Biotechnology" znajduje sie na liscie czasopism punktowanych MNiSzW (czesc B) na pozycji 563 (10 pkt)

  © ChemProf 2009