Environmental Biotechnology

ISSN 2391-6095
Indexed by: AGRICOLA, BazTech http://baztech.icm.edu.pl, CrossRef, Google Scholar http://scholar.google.com/
Evaluated by: IndexCopernicus ICV 2015: 70.80
Ministry of Science and Higher Education of Poland in 2015 = 9.00 "Environmental Biotechnology" znajduje sie na liscie czasopism punktowanych MNiSzW (czesc B) na pozycji 500 (9 pkt)

  © ChemProf 2009