Environmental Biotechnology

Indexed by: AGRICOLA, BazTech http://baztech.icm.edu.pl, CrossRef, Google Scholar http://scholar.google.com/

Evaluated by:
IndexCopernicus ICV 2013: 5.65
Ministry of Science and Higher Education of Poland in 2013 = 10.00 * "Environmental Biotechnology" znajduje sie na liscie czasopism punktowanych MNiSzW (czesc B) na pozycji 574 (10 pkt)

  © ChemProf 2009